Home   Inschrijvingen

Inschrijvingen

De inschrijving gebeurt na een kennismakingsgesprek aan de hand van de identiteitskaart van het kind en de SIS-kaart waarop zich het rijksregisternummer bevindt.

De ouders vervolledigen de inschrijvingsfiche om een administratief dossier te kunnen aanleggen. Ze ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven en handtekenen het aanmeldingsregister.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren:
instemming met het schoolreglement en de afsprakennota
– keuzeformulier godsdienst – zedenleer (enkel lagere school)
– verklaring: inschrijving van de leerling in één school.

Bij een inschrijving in het lager onderwijs zal steeds het rapport geraadpleegd worden van de vorige school (of er wordt met de school contact opgenomen). Wij volgen de eindbeslissing genomen door de vorige school.

 
wordpress темы.